Instalacje elektryczne, które można swobodnie modernizować

Instalacje elektryczne, które można swobodnie modernizować

Budowa nowego lub rozbudowa istniejącego zakładu przemysłowego wiąże się z poprowadzeniem różnego typu instalacji. Chodzi o instalacje wodno-kanalizacyjne, gazowe, grzewcze, wentylacyjne i oczywiście instalacje elektryczne. Niezwykle istotne jest, aby zaprojektować i zamontować je w sposób umożliwiający ewentualną rozbudowę i modernizację w przyszłości. Zadanie to warto zlecić profesjonalnej firmie, która posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w branży elektrotechnicznej oraz sprzęt potrzebny do wykonania takiego zlecenia. Czym charakteryzuje się dobrze wykonana instalacja elektryczna?

Wykonanie tras kablowych

Na instalacje elektryczne w dużym zakładzie przemysłowym składają się między innymi trasy kablowe służące do poprowadzenie przewodów zasilających lub sterujących do urządzeń, maszyn lub oświetlenia. Wewnątrz budynku, na przykład w hali produkcyjnej lub w magazynie, realizuje się je za pomocą koryt lub drabin kablowych wykonanych z ocynkowanej blachy, zamocowanych do konstrukcji dachu lub wzdłuż ścian budynku. Oprócz kabli energetycznych trasa może obejmować przewody teletransmisyjne, na przykład skrętki, przewody koncentryczne lub światłowody.

Jeżeli trasa kablowa ma przebiegać na zewnątrz, może zaistnieć potrzeba poprowadzenia jej po ziemią. W takiej sytuacji idealnym rozwiązaniem jest budowa kanalizacji teletechnicznych. Wiąże się to z poprowadzeniem rur oraz studzienek rewizyjnych. Firma zajmująca się montażem takich instalacji na podstawie projektu i wymagań technicznych dobiera odpowiednie przekroje rur instalacyjnych oraz ich ilości, pozwalające nie tylko na poprowadzenie przewodów już znajdujących się w projekcie, ale też na przeciągnięcie dodatkowych przewodów, gdyby taka konieczność powstała w przyszłości. Instalatorzy mają doświadczenie nie tylko w zamontowaniu samych elementów kanalizacji teletechnicznej, ale również wprowadzenia do niej przewodów, również problematycznych kabli o dużych przekrojach.

Jak widać, zarówno prowadzenie tras kablowych w oparciu o system koryt i drabin, jak i budowa kanalizacji teletechnicznych jest rozwiązaniem dużo bardziej elastycznym niż montaż przewodów i kabli bezpośrednio w ścianie lub w ziemi, gdyż pozwala na swobodną modernizację. Na rynku istnieją firmy które montują takie nowoczesne instalacje, na przykład https://www.elektrospark.pl/oferta/uslugi-elektryczne/budowa-kanalizacji-teletechnicznych.

Korzystając z usług takich fachowców można liczyć na profesjonalne doradztwo oraz staranne wykonanie zlecenia w wyznaczonym terminie.

1 Comment

Dodaj komentarz