Gięcie profili – najważniejsze informacje

Gięcie profili – najważniejsze informacje

Gięcie jest rodzajem technologii obróbki materiałów – najczęściej metalowych. Polega ono na trwałej zmianie krzywizn przedmiotu obrabianego tą metodą. Gięcie może przebiegać na kilka sposobów: na prasach krawędziowych, walcach, czy jako owijanie na wzorniku. Co jeszcze warto wiedzieć o gięciu profili? Podpowiadamy.

Procesy gięcia profili

Do gięcia profili stosuje się dwa podstawowe rodzaje procesów – gięcie indukcyjne oraz gięcie na zimno. Gięcie profili na zimno odbywa się poprzez walcowanie elementu stalowego przy użyciu specjalistycznych rolek. Miejscowy nacisk na materiał, który daje środkowa rolka, jest na tyle silny, że przekracza plastyczność stali i doprowadza do powstania odkształcenia. Gięcie powinno się odbywać między trzema punktami – dopiero gdy materiał dotknie trzech rolek, powstaje odkształcenie. Wielkość takiego odkształcenia można zaplanować poprzez odpowiednie położenie rolek.

Jak zachowuje się stal podczas gięcia?

Po przekroczeniu granicy plastyczności materiału podczas gięcia na zimno dochodzi do utwardzenia stali do pewnego stopnia. Dla wyjaśnienia – granica plastyczności to wartość naprężenia, przy którym zaczynają powstawać nieodwracalne mikroskopijne odkształcenia plastyczne. To także naprężenie, w którym występuje płynięcie metalu pod wpływem stałego obciążenia. Granicę plastyczności określa się dla jednowymiarowego stanu naprężenia. Dla złożonego stanu naprężenia potrzebne jest odpowiednie kryterium uplastycznienia. Najczęściej granica plastyczności wiąże się z wytrzymałością materiału.

W przypadku gięcia profili na zimno profile stalowe ulegają utwardzeniu, a jego stopień zależy od wymaganego promienia oraz przekroju profilu. W wielu przypadkach gięcie profili opiera się na tym, aby osiągnąć efekt estetyczny, a nie konstrukcyjny. Pofalowania, zmarszczki czy inne zniekształcenia nie są elementem pożądanym na powierzchni giętego materiału. Aby zredukować tego typu odkształcenia, należy dobrać profil o odpowiedniej grubości. Najczęściej to wystarczy, aby osiągnąć jak najlepsze rezultaty.

Promieniowanie oraz tolerancje

To, jaki jest minimalny promień, do jakiego część może zostać zgięta bez zniekształcenia, zależy głównie od użytej metody gięcia oraz właściwości samego profilu. Każdy profil charakteryzuje się innymi cechami gięcia, a wraz z rozwojem technologii minimalny promień gięcia także może się zmienić. Profile mogą być gięte z jednym lub kilkoma promieniami, z łukami eliptycznymi lub parabolicznymi. Możliwości jest wiele i warto ustalić wymagania dotyczące gięcia na samym początku.

Dodaj komentarz