Co to jest sztuka? Jak sztuka wpływa na człowieka?

Co to jest sztuka? Jak sztuka wpływa na człowieka?

Czym byłoby nasze życie bez sztuki? Od wielu lat różnego rodzaju dzieła otaczają nas zarówno w codziennym życiu, jak i naszych małych, prywatnych światach. Często nawet nie zwracamy na nie uwagi, jednak wielu z nas ma świadomość, że sztuka sprawia, iż nasze życie wygląda dużo bardziej kolorowo.

Czym jest sztuka?

Sztuka wielu osobom kojarzy się z obrazami lub rzeźbami. Nawet uczelnie wyższe, kształcące artystów plastyków, nazywane są Akademiami Sztuk Pięknych. Jednak warto mieć świadomość, że sztuka to nie tylko obrazy, rzeźby czy performanse -sztuką jest także teatr, muzyka, film i literatura.

Jeśli chodzi o samą definicję, sztukę możemy określić jako pewien dorobek kulturowy danej cywilizacji, który manifestuje się właśnie przez utwory czy dzieła artystyczne. Ponieważ sztuka bardzo często reaguje na potrzeby społeczne i ewoluuje wraz z kulturą (lub w kontrze do niej), nie jest możliwe dokładniejsze włożenie jej w ramy definicyjne.

Wiele osób, które lubi sztukę, skupia się głównie na obrazach. Historia zna przykłady wspaniałych dzieł, malowanych przez twórców różnych epok. Ciekawe dzieła sztuki na sprzedaż (www.sprzedajemy.pl) są dostępne w różnych cenach i wymiarach. Warto zaznajomić się z ofertą dostępną w sieci – często można tam znaleźć prawdziwe perełki! Sztuka wyrażona w formie obrazów i rzeźb daje człowiekowi poczucie obcowania z czymś pięknym i nieuchwytnym i sprawia, że zastanawiamy się nad najważniejszymi rzeczami.

Rodzaje sztuki

Jak już zostało wspomniane, sztuka to nie tylko obrazy i rzeźby. Dziedzin sztuki jest całe mnóstwo, a najpopularniejsze z nich to literatura i poezja, muzyka, taniec, film, oraz oczywiście sztuki plastyczne, które zawierają w sobie zarówno obrazy, jak i fotografię czy instalacje artystyczne. W każdej z tych dziedzin można się szkolić, każda też daje odbiorcy zupełnie inny zestaw emocji i innych korzyści.

Co daje człowiekowi sztuka?

Sztuka posiada wiele funkcji i codzienne egzystowanie z całkowitym jej wyłączeniem byłoby niemal niemożliwe. Dzięki niej przeżywamy emocje i uczymy się mówić o uczuciach. Bardzo często sztuka komunikuje także pewne rzeczy, może być społecznym manifestem lub politycznym przekazem. Jedną z ważniejszych funkcji sztuki jest kwestia estetyczna – ma ona sprawić, że będzie mam po prostu miło, choć sztuka współczesna w wielu aspektach odchodzi o d tego założenia. Warto również zaznaczyć, że dzięki sztuce możemy poznać historię (wykopaliska archeologiczne czy dzieła renesansowe pokazują nam dawny świat i zwyczaje ludzi).

Bardzo ważną funkcją sztuki jest jej znaczenie terapeutyczne. Często malowanie, taniec, pisanie i inne formy ekspresji pozwalają wyrzucić z siebie trudne emocje i wewnętrznie się oczyścić. To często zalecana forma terapii – pozwala opowiedzieć o tym, co w nas siedzi w sposób metaforyczny, umowny a jednocześnie jak najbardziej prawdziwy i pierwotny.

Dodaj komentarz