Inwentaryzacja przyrodnicza – najważniejsze etapy prac

Inwentaryzacja przyrodnicza – najważniejsze etapy prac

Inwentaryzacja przyrodnicza może być obowiązkowa w przypadku wszelkiego rodzaju inwestycji (np. budowy dróg, nieruchomości). Konieczność jej wykonywania uzasadniona jest kwestią ochrony środowiska naturalnego, które często ulega zniszczeniu w trakcie prowadzenia prac budowlanych.

Jeśli ktoś ma do czynienia z inwentaryzacją pierwszy raz, zapewne nie wie, czego może się spodziewać i jak będą postępować prace. Wyjaśnimy to krok po kroku poniżej, tak aby, kiedy już inwentaryzacja zostanie rozpoczęta, jej przebieg był zrozumiały i logiczny dla inwestora.

Od czego zaczyna się inwentaryzację?

Zanim specjaliści wkroczą na teren, na którym ma być wykonywana inwestycja i inwentaryzacja przyrodnicza będzie mogła zacząć się na dobre, konieczne jest właściwe przygotowanie. W pierwszej kolejności zawsze trzeba określić, gdzie są granice danego obszaru, jakie jest jego tło historyczne i topografia.

Ułatwi to późniejszą pracę i pozwoli odpowiednio dobrać potrzebnych specjalistów, a także metody pracy. Trzeba bowiem wskazać, że w inwentaryzację mogą być zaangażowani specjaliści bardzo różnych dziedzin, począwszy od ornitologów (ekspertów od ptaków), przez dendrologów (ekspertów od drzew i krzewów), aż po ichtiologów (specjalistów od ryb i minogów).

Inwentaryzacja właściwa i waloryzacja

Kiedy już stworzone zostaną niezbędne mapki i dopełnione inne formalności, przyjdzie czas, aby udać się na dany teren i rozpocząć faktyczną inwentaryzację. Należy zaznaczyć, że taka inwentaryzacja obejmuje nie tylko rośliny, ale cały ogół fauny, flory i przyrody nieożywionej na danym obszarze.

Jest to więc coś znacznie bardziej skomplikowanego niż wielu osobom może się wydawać. Przede wszystkim trzeba dokładnie skatalogować, jakie elementy przyrody udało się odnaleźć w badanym miejscu, ale też sprawdzić, czy przypadkiem nie znajdują się one pod ochroną gatunkową.

Na katalogowaniu jednak sprawa się nie kończy. W ostatnim etapie inwentaryzacji konieczne jest sporządzenie szczegółowej dokumentacji, która spełni wszystkie wymogi organu, który będzie ją weryfikował, aby wydać pozwolenie na rozpoczęcie prac nad inwestycją. Nie obędzie się też bez waloryzacji, która polega na tym, że wszystkim odkrytym na danym terenie elementom przyrody nadaje się określoną rangę.

Cały ten proces, od początku do końca inwentaryzacji, optymalnie powinien zająć około rok. Jeśli jednak nie ma takiej możliwości, to dobrym momentem na jej przeprowadzenie będzie okres od początku wiosny do lata. Musimy bowiem wziąć pod uwagę, że o różnych porach roku zwierzęta i rośliny zachowują się inaczej, co trzeba brać pod uwagę przy przeprowadzaniu inwentaryzacji.

Dodaj komentarz