Rodzaje robót ziemnych – na czym one polegają i co wchodzi w ich skład?

Rodzaje robót ziemnych – na czym one polegają i co wchodzi w ich skład?

Budowa domu to bardzo złożony proces, na który składa się kilka kluczowych etapów i wiele prac. Jedną z nich jest przygotowanie podłoża pod budynek – jest to jedno z pierwszych działań, które należy przeprowadzić na działce, aby móc coś na niej zbudować. Bez odpowiedniego przygotowania podłoża pod budowę domu nie może dojść do kolejnych etapów realizowania inwestycji. Prace związane z przygotowaniem podłoża wchodzą w skład terminu „roboty ziemne”. Zobacz, czym one dokładnie są i dlaczego są aż tak ważne podczas procesu budowy nowych budynków.

Roboty ziemne – co to jest?

W skład robót ziemnych wchodzą wszelkie prace związane z gruntem, czyli: usuwanie, wydobywanie i kształtowanie ziemi na placu budowy. Do robót ziemnych można zaliczyć wykonywanie wykopów pod fundamenty, instalacje, studzienki, stawy itp. Niekiedy roboty ziemne są konieczne, aby zagęścić grunt pod budowę drogi. Do wykonania robót ziemnych wykorzystuje się obecnie profesjonalny, ciężki sprzęt taki jak koparki, koparko-ładowarki, walce, ubijaki i spycharki.

Niegdyś roboty ziemne odbywały się głównie za pomocą łopat, jednak w przypadku bardzo dużych inwestycji odchodzi się już od tego rozwiązania. Wykonywanie wykopów ręcznie jest bardzo czasochłonne i zajmuje kilka razy więcej czasu niż przy użyciu koparek. Warto wynająć profesjonalną firmę Szczucki – roboty ziemne, która zajmie się robotami ziemnymi za Ciebie. Roboty ziemne, które powinny się odbyć w ramach danej inwestycji, są opisane w projekcie i to zgodnie z jego wytycznymi należy przeprowadzać wszelkie etapy budowy domu.

Wykopy

Roboty ziemne można podzielić m.in. na wykonywanie nasypów i wykopów. Wykopy są to prace podziemne, których celem jest usunięcie naturalnego gruntu z danego miejsca. Można je wykonywać po to, aby wylać fundamenty lub stworzyć instalacje. Jak wiadomo, w żadnym domu nie powinno zabraknąć instalacji wodno-kanalizacyjnej czy też elektrycznej. Większość rur i kabli musi znaleźć się właśnie pod ziemią. Wykopy wykonuje się też pod stworzenie stawów, należy usunąć wtedy muł i torf, i zastąpić go trwalszym materiałem.

Do robót ziemnych można też zaliczyć wyrównywanie terenu i usuwanie humusu, czyli żyznej warstwy gleby. Roboty ziemne są ważne podczas budowy domu, ponieważ umożliwiają przejście do kolejnych etapów realizowania inwestycji i sprawiają, że budowanie obiektu na danym terenie jest w ogóle możliwe. Nie należy bagatelizować ważności robót ziemnych, ponieważ to od nich rozpoczyna się prace na placu budowy.

Dodaj komentarz