Szkolenie na wózki widłowe – czy warto zostać operatorem? 

Szkolenie na wózki widłowe – czy warto zostać operatorem? 

Stabilność zatrudnienia i gwarancję dobrych zarobków można zapewnić sobie poprzez podnoszenie kwalifikacji. To szczególnie ważne przy stale zmieniającym się rynku pracy. Wykwalifikowany pracownik jest znacznie atrakcyjniejszy. Jeśli więc chcesz zapewnić sobie, że nie zabraknie dla Ciebie zleceń, to warto zainwestować w szkolenie na wózki widłowe. Operatorzy wózków widłowych są poszukiwani, zarówno do pracy w kraju, jak i za granicą. Praca ta wiąże się z atrakcyjnymi zarobkami i stabilnością zatrudnienia. Jak zostać operatorem wózka widłowego? 

Wymagania dla kursantów – kto może zostać operatorem wózka widłowego? 

Żeby zostać operatorem wózka widłowego, nie trzeba spełniać wiele wymogów. Przede wszystkim musisz mieć ukończone 18 lat oraz posiadać wykształcenie co najmniej podstawowe. Oprócz tego kandydat na operatora wózka widłowego musi przedstawić zaświadczenie od lekarza, że nie posiada przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu. Taki dokument możesz uzyskać, udając się do lekarza medycyny pracy. Jeśli spełniasz powyższe wymogi, to bez problemu możesz przystąpić do kursu na operatora wózka widłowego. 

Jak wygląda szkolenie na wózki widłowe? 

Kurs na wózki widłowe http://www.centrumszkolen.net/kurs-na-wozki-widlowe-gdansk/ podzielony jest na dwa etapy. W części teoretycznej zapoznasz się z konstrukcją wózka widłowego oraz jego prawidłową konserwacją. Ten etap połączony jest także ze szkoleniem z zakresu BHP. Dzięki temu będziesz znał zasady bezpiecznej pracy z maszynami. Drugi etap kursu to część praktyczna. Tutaj nauczysz się obsługi wózka widłowego w praktyce. Na koniec kursu będziesz umiał płynnie i bezpiecznie operować wózkiem widłowym, zarówno na otwartych przestrzeniach, jak i na małych powierzchniach. 

Jak zostać operatorem wózka widłowego? 

Żeby jednak zostać operatorem wózka widłowego, musisz zdać egzamin końcowy. Pozytywny wynik jest jednoznaczny z uzyskaniem uprawnień do wykonywania zawodu operatora wózka widłowego. Egzamin przeprowadzany jest przez Urząd Dozoru Technicznego. Podobnie, jak kurs, składa się z dwóch części – teoretycznej i praktycznej. W pierwszej kolejności egzaminatorzy zweryfikują Twoją wiedzę teoretyczną. Na tym etapie będziesz musiał odpowiedzieć na pięć pytań. Natomiast w części praktycznej będziesz musiał wykazać się umiejętnością płynnej oraz bezpiecznej jazdy wózkiem widłowym. Co ważne, po zdanym egzaminie możesz także bezpłatnie uzyskać uprawnienia w języku angielskim, norweskim i niemieckim. Dzięki temu bez problemu będziesz mógł potwierdzić swoje kwalifikacje za granicą.   

Dodaj komentarz